Mateja Žužek, kozmetičarka in med.sestra Nikolaj Kinkela, dr.med.,spec.krg. DIREKTORICA

Ana Žužek Barle, mag.dietetike,dipl.m.s.

Majda Žužek,mag.reg.in etike, kozmetičarka, med.sestra

Zaposlene v kozmetiki Pivka