Kadar smo zadovoljni s svojo kožo, je dobra nega vzdrževalna nega. Ko uporabljamo ortokozmetične preparate, se negujemo po  strokovnem nasvetu in postopku. To je orto nega.

»Ortokozmetična filozofija« temelji na realni potrebi, da posameznik potrebuje holistični način negovanja.  Ponuja mu naravne, preiskušene, sistematizirane in standardizirane negovalne možnosti in vso podporo, da si na enostaven in prijeten način ohranja in krepi zdravje ter učinkovito vzdržuje dobro stanje kože. Vse to se posledično odraža v boljšem zunanjem videzu in počutju.
Kolekcija preparatov je izbrana individualno, saj mora zadostiti tipu in trenutnemu stanju kože, dnevnim potrebam, starosti in letnemu času.  Govorimo o osebni kolekciji.

Ker ortokozmetika deli nego na 3-fazni postopek je tudi izbor preparatov prilagojen za 3 stopenjske učinke: 1. Higiensko (čiščenje in gladenje vrhnjice); 2. Aktivno (prehransko in zaščitno); 3. Dopolnilno preventivno (maske). Pri sestavi osebne kolekcije potrebujemo več različnih preparatov, ki vsebujejo različne, dopolnjujoče se funkcionalne snovi. Delujejo sinergično in so najboljša podpora vsem normalnim fiziološkim procesom zdrave kože.

Dopolnilno estetsko delovanje pa imajo preparati za ličenje, ki pa morajo biti skrbno izbrani, da ne zmotijo ortokozmetične negovalne namene in cilj.